Ons Verhaal

In 2005 is de band Xamen geboren. Oorspronkelijk bedoeld om de bezinningen tijdens de activiteiten van een christelijke jeugdbeweging vorm te geven. Het begon allemaal heel klein. Een zingende gitarist, een vrolijke percussionist en een gedreven toetsenist volstonden om te zingen en te jubelen over Gods barmhartigheid voor alle mensen.

Kort daarna werd de band meermaals uitgenodigd om een eucharistieviering op te luisteren. De ervaringen hierbij waren zo sterk. Doorheen gebed werd snel duidelijk dat we die vreugdevolle boodschap niet voor onszelf hoefden te houden. Het is uiteindelijk onze roeping geworden om doorheen de muziek te getuigen over God die leeft, mensen nabij wil zijn en altijd redding brengt.

We schrijven en componeren de meeste liederen zelf, meermaals vanuit onze eigen ervaringen met het geloof. Deze liederen kunnen sterk belijdend zijn, maar bevatten ook soms geloofstwijfels. Het is immers in deze tijd niet evident om gelovig te zijn en ervoor uit te komen. De kerk lijkt voor veel mensen saai en ouderwets te zijn. Met Xamen proberen we juist te tonen dat het niet saai en ouderwets hoeft te zijn.

De band had doorheen de jaren meermaals een andere bezetting. De laatste jaren vormen we een vast trio waarmee we regelmatig een bijdrage doen tot de liturgie. Niet alleen liturgische vieringen, maar ook festivals behoren tot ons programma. Zo stonden we twee keer op het Jeshua-festival en één keer op Festicert. Vorig jaar trokken we naar Nederland waar we te gast waren bij de Protestantse gemeenschap.

We stonden enige tijd geleden in voor de productie van onze eerste CD die een tweevoudige titel had: SEE/SEA. We drukken hiermee uit dat Jezus’ liefde zo wijd en zo diep als de zee is. Daarnaast nodigen we met deze titel de mensen uit om de vraag te stellen in hoeverre ze deze liefde (willen) zien?

Het is onze hoop dat er ons nog veel dagen gegeven zijn waar we, misschien samen met jou, de Heer kunnen loven en prijzen. Aan zijn Liefde komt nooit een eind. Hij overwint, altijd.